ترسیم دورنمای همکاری‌های فرهنگی با کشورهای آسیایی در حوزه زنان و خانواده

ژوئن 30, 2023

به اشتراک بگذارید

 

در ديدار دكتر جعفري ملك، رئیس مرکز هماهنگی‌های فرهنگی آسیا، با سركار خانم خزعلی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، زمینه‌های همکاری‌های مشترک فرهنگی با کشورهای آسیایی در حوزه زنان و خانواده و بهره‌مندی از ظرفیت‌های فرهنگی دو مجموعه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. جعفری ملک ضمن معرفی مرکز هماهنگی‌های فرهنگی آسیا و سابقه آن در خصوص نحوه همکاری‌ها با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مباحثی ارایه کرد. خانم خزعلی نیز موضوعات مورد نظر را مطرح و مقرر شد نحوه همکاری با کشورهای آسیایی در حوزه زنان و خانواده به ویژه برگزاری اجلاس زنان فرهیخته و دانشگاهی در حوزه آسیا بررسی گردد. ترسیم دورنمای همکاری‌های مشترک فرهنگی و بهره مندی از ظرفیت‌های مجمع گفت‌وگوهای همکاری‌های آسیایی از جمله توافقات طرفین در این دیدار بود.

اخبار مرتبط