ديدار با دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ايران

ژوئن 30, 2023

به اشتراک بگذارید

 

در ديدار محمد جعفری‌ملک رئیس مرکز هماهنگی‌های فرهنگی ACD با آقاي دكتر علی اکبر متكان دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ايران همکاری‌های متقابل اين دو نهاد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. جعفری‌ملک با تشریح فعالیت‌های مرکز هماهنگی‌های فرهنگی ACD گفت: این مرکز بنابه پیشنهاد رسمی جمهوری اسلامی ایران به اجلاس سران کشورهای آسیایی و با تصویب وزرای فرهنگ کشورهای عضو در سال 1392 به عهده جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و مسئولیت هماهنگی‌های فعالیت‌های مشترک فرهنگی کشورهای آسیایی در 16 محور با این مرکز است. آقاي متکان نیز در سخنانی، تأکید کرد که همکاری‌های متقابل دو مرکز فرهنگی ميتواند افق روشنی در معرفی فرهنگ آسیایی به دیگر کشورها داشته باشد. در ادامه، مقرر شد هیأتی از مرکز هماهنگی‌های فرهنگی فرهنگی ACD با مشورت با یونسکو از تجربیات این سازمان جهت تقویت و تصویب ساختار اداری و تشکیلاتی مرکز هماهنگی‌های فرهنگی استفاده کنند.

اخبار مرتبط