دیدار رییس مرکز هماهنگیهای فرهنگی ACD با انجمن خوشنویسان

نوامبر 5, 2022

Share

آقای محمد جعفری‌ملک، رئیس جدید مرکز هماهنگیهای فرهنگی به همراه آقای دکتر قهرمان سلیمانی، رئیس سابق این مرکز با آقای براتی، معاون اجرایی انجمن خوشنویسان در محل این انجمن در تهران، دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، راههای گسترش همکاری فرهنگی انجمن خوشنویسان ایران و مرکز هماهنگیهای فرهنگی و مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی هند مورد بررسی قرار گرفت.

جعفری‌ملک در سخنانی، با اشاره به ظرفیت‌های مؤثر مرکز هماهنگیهای فرهنگی در تعامل گسترده با انجمن خوشنویسان کشور، بخشی از ظرفیت‌های بین المللی و طرح‌های آینده این مرکز را عنوان کرد.

خوشنویسی زبان فرهنگ است

سلیمانی نیز در سخنان خود، با برشمردن پاره‌ای از فعالیت‌های مرکز زبان فارسی در هند، آمادگی این مرکز را برای توسعه همکاری‌های مشترک با انجمن خوشنویسان اعلام کرد و افزود: خوشنویسی پیوند محکمی با فرهنگ دارد یعنی خودش نوعی زبان فرهنگ است. وقتی بخواهند یک نظام فکری یا فرهنگ جامعه را اداره کنند یا تغییر بدهند، ابتدا خط جامعه را تغییر می‌دهند.

در ادامه این دیدار، طرفین ضمن بررسی نحوه همکاری‌های فرهنگی بر لزوم معرفی خط و خوشنویسی به عنوان سمبل فرهنگ مکتوب ملل و کشورها و معرفی خوشنویسی تأکید کردند.

شایان ذکر است، زبان و ادبیات فارسی و هنر خوشنویسی دو هنری هستند که با یکدیگر عجبین بوده و بار انتقال مفاهیم ادبی از یک نسل به نسل بعدی و آیندگان در طی چند قرن بر دوش آن‌ها بوده و بسیاری از مطالب ادبی که ماندگار شده‌اند، باعثش خوشنویسی بوده است. خوشنویسی و ادبیات لازم و ملزوم یکدیگر هستند و ارتباط تنگاتنگی با هم دارند.

در ادامه آقای جعفری ملک ابراز داشتند مرکز هماهنگیهای فرهنگی آمادگی دارد ارتباط مستمر و گسترده‌ای را در این زمینه با جهان ادبیات کشورهای عضو ACD برقرار و اثری جاویدان و سندی ماندگار در تاریخ ایران و جهان خلق کنند.

در اين ديدار پس از تشریح اهداف ، فعالیتها و برنامه های آینده این مرکز توسط رييس مركز  در طرف در مورد زمینه های همکاری متقابل به تفصیل به بحث و تبادل نظر پرداختند و امکان تشکیل فدراسیون فیلمسازان ACD مورد بررسي قرار دادند

 

سایر نشست ها