دکتر محمدجواد ظریف: ایجاد مرکز هماهنگی فرهنگی ACD در درک و همبستگی بین ملل آسیایی کمک قابل توجهی دارد

آگوست 28, 2021

Share

Dr. Mohammad Javad Zarif: Establishing Cultural Coordination Center of ACD has significant contributions on understanding and solidarity among Asian Nations July 15, 2021محمدجواد ظریف ، وزیر امور خارجه ایران در چهاردهمین نشست وزیران ACD در بانکوک گفت که ایران اولویت زیادی را به همکاری های چندجانبه در منطقه می دهد. وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه همکاری های منطقه ای بین کشورها می تواند به ایجاد همبستگی، گفتگو و توسعه بیشتر منطقه ای کمک کند، آمادگی تهران را برای برگزاری اولین نشست وزیران وزیران گردشگری کشورهای عضو اعلام کرد. ظریف گفت که ایران در زمینه همکاری های فرهنگی در گفتگوی همکاری آسیا (ACD) محرک اصلی است و مرکز مربوطه در تهران ایجاد شده است. وی افزود: ایجاد مرکز هماهنگی فرهنگی ACD سهم قابل توجهی در همکاری های فرهنگی ، همگرایی ، تفاهم و همبستگی بین کشورهای آسیایی خواهد داشت.

سایر نشست ها