رایزنی رئیس و معاونین مرکز هماهنگی‌های فرهنگیACD با معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی ایران برای تاسیس اتحادیه سینمایی ACD

نوامبر 27, 2023

به اشتراک بگذارید

روز دوشنبه مورخ 02/04/1402آقایان محمد جعفری‌ملک، محسن شجاع خانی و احمد عبداله‌پور رئیس و معاونین مرکز هماهنگی‌های فرهنگی ACD با حضور در سازمان سینمایی ج.ا.ایران با آقای محمد خزاعی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی و آقای سیدصادق موسوی مدیرکل دفتر جشنواره‌ها و همکاری‌های بین الملل آن وزارت‌خانه دیدار و پیرامون همکاری‌های فرهنگی و سینمایی کشورهای عضو ACD گفتگو نمودند.

در ابتدای این دیدار از سوی رئیس و معاونین مرکز هماهنگی‌های فرهنگی گفتگوی همکاری آسیا (CCCACD) توضیحاتی در خصوص مجمع گفتگوی همکاری آسیا و روند شکل گیری CCCACD ارائه شد و در ادامه، کارکردها و محورهای 16 گانه‌ای که زمینه‌های همکاری‌های فرهنگی کشورهای عضو را مشخص می‌کند بیان شد. سپس اقداماتی که در گذشته در حوزه همکاری‌های سینمایی از جمله؛ تاسیس اتحادیه سینمایی ACD، تاسیس مرکز تحقیقات فیلم آسیا و تسهیل تبادلات فیلم و سریال انجام شده بود مجدداً بررسی گردید.

در ادامه این دیدار از سوی رئیس و معاونین مرکز هماهنگی های فرهنگی ACD پیشنهاد گردید که سازمان سینمایی کشور ج.ا.ایران محوریت و میزبانی تاسیس اتحادیه سینمایی ACD را بر عهده گیرد تا با همکاری سایر کشورهای دارای تخصص و صنعت سینما نظیر؛ چین، هند، کره جنوبی و ژاپن با تشکیل یک بلوک سینمایی در شکل‌گیری اتحادیه سینمایی ACD مشارکت و همکاری نمایند.

این پیشنهاد مورد استقبال رئیس محترم سازمان سینمایی ج.ا.ایران قرار گرفت و ایشان با تاکید بر رویکرد جدید سازمان سینمایی مبنی بر مشارکت فعال در حوزه بین الملل، فیلم و سینما را یکی از ابزارهای موثر معرفی فرهنگ و تمدن هر جامعه دانست. بر این اساس مقرر گردید ابتدا سازمان سینمایی با انجام بررسی‌های لازم سوابق این کار را بررسی و در صورت عدم وجود چنین تشکیلاتی در آسیا، مراتب موافقت و آمادگی خود را اعلام و نسبت به تهیه طرح توجیهی منظور ارائه در نشست آتی نمایندگان ACD اقدام نماید.

اخبار مرتبط