رایزنی مرکز هماهنگی‌های فرهنگی و گردشگریACDبا مرکز فرهنگی سفارت جمهوری هند برای‌ تاسیس انجمن/اتحادیه سینمای آسیایی در ایران

جولای 17, 2023

به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email

 

آقایان محمد جعفری ملک، محسن شجاع خانی و احمد عبداله پور رئیس و معاونین مرکز هماهنگی‌های فرهنگی و گردشگری ACD روز سه شنبه مورخ 20/04/1402 در مرکز فرهنگی سفارت جمهوری هند، با آقای دکتر بَلرام شُکلا رئیس آن مرکز دیدار و پیرامون همکاری‌های فیمابین گفتگو نمودند.

در این ملاقات، رئیس و معاونین مرکز هماهنگی های فرهنگی و گردشگری ACD توضیحات مبسوطی راجع به مجمع گفتگوی همکاری آسیا، روند تاسیس و اعضاء تشکیل دهنده آن، اهداف و برنامه‌های مجمع و چگونگی ارتباط اعضا با یکدیگر بیان نمودند. در ادامه در خصوص روند شکل گیری CCCACD و انتخاب ایران به عنوان رئیس پروژه فرهنگ و گردشگری آسیا، برنامه‌های 16 گانه ارائه شده از سوی ایران و سوابق همکاری های صورت گرفته با سفیر وقت جمهوری هند در گذشته، توضیخات لازم ارائه شد.

کشور جمهوری هند به دلیل برخورداری از صنعت پیشرفته سینما و تولید سالیانه بیش از 900 فیلم توسط کمپانی بالیوود در دسته برترین‌های جهان قرار دارد. لذا این کشور برای مشارکت در اجرای برنامه تاسیس انجمن/ اتحادیه فیلم آسیایی انتخاب گردید و پیشنهاد همکاری در این زمینه به رئیس مرکز فرهنگی سفارت جمهوری هند ارائه شد. این پیشنهاد مورد استقبال طرف هندی قرار گرفت و مقرر شد در ملاقات بعدی که با سفیر حمهوری هند صورت خواهد گرفت جزئیات برنامه مورد بررسی کارشناسانه قرار گرفته و روش اجرای آن مشخص گردد.

اخبار مرتبط