رایزنی مرکز هماهنگی‌های فرهنگی و گردشگریACDبا مرکز فرهنگی سفارت جمهوری هند برای‌ تاسیس انجمن/اتحادیه سینمای آسیایی در ایران

جولای 17, 2023

به اشتراک بگذارید

 

آقایان محمد جعفری ملک، محسن شجاع خانی و احمد عبداله پور رئیس و معاونین مرکز هماهنگی‌های فرهنگی و گردشگری ACD روز سه شنبه مورخ 20/04/1402 در مرکز فرهنگی سفارت جمهوری هند، با آقای دکتر بَلرام شُکلا رئیس آن مرکز دیدار و پیرامون همکاری‌های فیمابین گفتگو نمودند.

در این ملاقات، رئیس و معاونین مرکز هماهنگی های فرهنگی و گردشگری ACD توضیحات مبسوطی راجع به مجمع گفتگوی همکاری آسیا، روند تاسیس و اعضاء تشکیل دهنده آن، اهداف و برنامه‌های مجمع و چگونگی ارتباط اعضا با یکدیگر بیان نمودند. در ادامه در خصوص روند شکل گیری CCCACD و انتخاب ایران به عنوان رئیس پروژه فرهنگ و گردشگری آسیا، برنامه‌های 16 گانه ارائه شده از سوی ایران و سوابق همکاری های صورت گرفته با سفیر وقت جمهوری هند در گذشته، توضیخات لازم ارائه شد.

کشور جمهوری هند به دلیل برخورداری از صنعت پیشرفته سینما و تولید سالیانه بیش از 900 فیلم توسط کمپانی بالیوود در دسته برترین‌های جهان قرار دارد. لذا این کشور برای مشارکت در اجرای برنامه تاسیس انجمن/ اتحادیه فیلم آسیایی انتخاب گردید و پیشنهاد همکاری در این زمینه به رئیس مرکز فرهنگی سفارت جمهوری هند ارائه شد. این پیشنهاد مورد استقبال طرف هندی قرار گرفت و مقرر شد در ملاقات بعدی که با سفیر حمهوری هند صورت خواهد گرفت جزئیات برنامه مورد بررسی کارشناسانه قرار گرفته و روش اجرای آن مشخص گردد.

اخبار مرتبط