دكتر قهرمان سليمانی

متولد 1340 (1961 میلادی)

دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران.

کار فرهنگی خود را با معاونت فرهنگی انتشارات سروش آغاز کرد و مدتی دبیر شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی بود.

از سال1372 به نهاد ریاست جمهوری منتقل شد و چند سال را با عنوان مشاور و مدیر کل دفتر تحقیق و پژوهش در این مجموعه به کار اشتغال داشت. در سال 1382 با عنوان رایزن فرهنگی ج.ا.ایران در تاجیکستان عازم این کشور شد و تا پایان سال 1387 در این کشور به فعالیت خود ادامه داد. در بازگشت به ایران مدیریت مرکز گسترش زبان فارسی و مرکز توسعه همکاری های علمی دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات به او واگذر شد و در سال 1390 به عنوان مدیر مرکز تحقیقات زبان فارسی ایران و پاکستان عازم اسلام آباد شد و تا سال 1392 در این کشور به فعالیت پرداخت.

از سال 1392 تا پایان سال 1396 مسئولیت معاونت پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی را بر عهده داشت و در سال 1397 به عنوان رایزن فرهنگی ج.ا.ایران در فدراسیون روسیه عازم این کشور شد و تا سال 1400 اين سمت را بر عهده داشت. فعالیت های رادیویی و تلویزیونی و مطبوعاتی بخشي از مشغولیت های او در طی سال های بوده است و در کنفرانس ها و همایش های بین المللی بسیار شرکت کرده است.

آثار قلمی بسیاری از او چه به صورت کتاب و چه در قالب مقالات علمی به چاپ رسیده است.