مرکز هماهنگی های فرهنگی و گردشگری ACD در زمینه‌ همکارهای فرهنگی و برگزاری دوره‌های علمی آموزشی و ارتقاء دانش گردشگری با کمیته ملی یونسکو در ایران همکاری می نماید

ژوئن 19, 2023

به اشتراک بگذارید

news

آقایان دکتر محسن شجاع خانی و احمد عبداله پور معاونین مرکز هماهنگی‌های فرهنگی و گردشگری ACD روز سه شنبه مورخ 16/03/1402 با حضور در کمیسیون ملی یونسکو در تهران، با آقای دکتر یوسفی معاون دبیرکل یونسکو در ایران ملاقات و پیرامون همکارهای های فیمابین گفتگو نمودند.

در این ملاقات ضمن معرفی مرکز هماهنگی های فرهنگی و گردشگری گفتگوی همکاری آسیا، زمینه‌های همکاری طرفین به ویژه در امور فرهنگی و گردشگری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بر این اساس مقرر گردید موضوع برگزاری دوره‌های علمی آموزشی برای ارتقاء سطح گردشگری و همچنین چگونگی همکارهای فرهنگی بر اساس یک برنامه اجرایی مشخص تهیه و در جلسه بعدی پس از تائید کلیات آن، فرآیند اجرایی شدن آنها ابلاغ گردد. همچنین کمیسیون ملی یونسکو در ایران، آمادگی خود را برای انعکاس فعالیت ها و برنامه‌های ACDCCC را به اعضاء آسیایی سازمان یونسکو اعلام نمود.  

.

اخبار مرتبط