مرکز هماهنگی های فرهنگی و گردشگری ACD در زمینه‌ همکارهای فرهنگی و برگزاری دوره‌های علمی آموزشی و ارتقاء دانش گردشگری با کمیته ملی یونسکو در ایران همکاری می نماید

ژوئن 19, 2023

به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email

news

آقایان دکتر محسن شجاع خانی و احمد عبداله پور معاونین مرکز هماهنگی‌های فرهنگی و گردشگری ACD روز سه شنبه مورخ 16/03/1402 با حضور در کمیسیون ملی یونسکو در تهران، با آقای دکتر یوسفی معاون دبیرکل یونسکو در ایران ملاقات و پیرامون همکارهای های فیمابین گفتگو نمودند.

در این ملاقات ضمن معرفی مرکز هماهنگی های فرهنگی و گردشگری گفتگوی همکاری آسیا، زمینه‌های همکاری طرفین به ویژه در امور فرهنگی و گردشگری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بر این اساس مقرر گردید موضوع برگزاری دوره‌های علمی آموزشی برای ارتقاء سطح گردشگری و همچنین چگونگی همکارهای فرهنگی بر اساس یک برنامه اجرایی مشخص تهیه و در جلسه بعدی پس از تائید کلیات آن، فرآیند اجرایی شدن آنها ابلاغ گردد. همچنین کمیسیون ملی یونسکو در ایران، آمادگی خود را برای انعکاس فعالیت ها و برنامه‌های ACDCCC را به اعضاء آسیایی سازمان یونسکو اعلام نمود.  

.

اخبار مرتبط