نشست مقدماتي اتاق فكر “مركز هماهنگيهاي فرهنگي” ACD

تاریخ برگزاری: 12 اردیبهشت 1400
محل برگزاری: تهران، ایران

به اشتراک بگذارید

The First Meeting of The CCCACD with 13 Representatives of Member Statesاولين جلسه مقدماتي اتاق فكر ” مركز هماهنگيهاي فرهنگي” ACD در سال جديد در روز یکشنبه مورخ 12/2/1400 و به منظور بررسی و تبادل¬نظر پیرامون مرکز مزبور و ادامه فعالیت آن زیرنظر سازمان، با حضور آقايان فارسی، زینلی، شجاع‌خانی، خالقی راد، خانی، شیخ زین‌الدین، عابدی، و عبدالله پور تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای فارسی، معاون محترم سازمان، گزارش مبسوطی درخصوص تحویل مرکز مذکور به سازمان و فعالیت های انجام شده را ارائه نمود.

سپس جناب آقای زینلی، سرپرست مركز هماهنگيهاي فرهنگي، ضمن ارائه گزارش مختصری از تاریخچه ACD و تأسیس مرکز در ایران به عنوان پشتیبان و مسئول پیگیری پروژه پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران به ACD با عنوان «همکاری‌های فرهنگی»، وضعیت حقوقی مرکز یاد شده را تشریح نمود.

آنگاه جناب آقای عبدالله پور ضمن ارائه توضیحاتی درخصوص روند شکل¬گیری این مرکز در سال 2001 م توسط کشور تایلند بیان داشت تاکنون کشورهای عضو هیچ گزارشی را ارائه ننموده¬اند ولی در همه اجلاس¬ها از کشور ایران گزارش مطالبه می¬کنند در صورتی که این محورهای 16 گانه برای 34 کشور طراحی شده و فقط مختص ایران نيست.

جناب آقای خانی‌ ابراز داشتند ایران نیز می¬تواند با برگزاری همایش¬ها، جشنواره¬ها (جشنواره فیلم و…) و نمایشگاه¬های مختلف از جمله نمایشگاه کتاب در این زمینه در مناطق مختلف کشور (از جمله مناطق آزاد کیش، قشم و غیره) به سمت تحقق اهداف موردنظر خود در چارچوب محورهاي تعيين شدخ اقدام نمايد.

در ادامه جناب آقای شیخ زین¬الدین بيان داشتند گیری اتحادیه آسیایی نيز ميتواند همانند اتحادیه اروپا تشكلي قدرتمند ايجاد نمايد. لذا محورهای الزام آور باید شناسایی، مشخص و آسیب¬شناسی شود.

سپس جناب آقای عابدی پيشنهاد نمودند با توجه به اينكه موضوع هماهنگيهاي فرهنگي از سوي ایران پیشنهاد و مورد استقبال قرار گرفته، مناسب است در حوزه جشنواره فیلم فجر و سایر جشنواره¬های فرهنگی بین¬المللی در حوزه ACD فعالیت نماییم و با مؤسسات فرهنگی دیگر مثل مرکز اکو در این زمینه ايجاد همکاری نماییم.

جناب آقای خالقی راد نيز ابراز نمودند با توجه به اينكه تمامي برنامه و محورهای اصلی را نمی¬شود به يكباره آغاز نمود بهتر است اولويبت بندي شده و از ظرفیت¬های سازمانی مثل نمایندگی¬های فرهنگی در راستاي اجراي آنها استفاده نماییم.

سایر رویداد های اخیر