چشم انداز تشکیل گروه زبان های آسیایی در بنیاد سعدی

جولای 26, 2021

به اشتراک بگذارید

The Prospects of the Formation of Asian Languages Department in Sa’di Foundation

به منظور آشنایی با فعالیت ها، و برنامه های مرکز هماهنگی فرهنگی ACD، مدیرکل همکاری های بین المللی بنیاد سعدی و همکارانش از CCCACD بازدید و با رئیس مرکز دیدار کردند. پس از بحث درباره اهداف و فعالیتهای مرکز و همچنین اهمیت زبانهای آسیایی، هر دو طرف در مورد امکان تشکیل بخش زبانهای آسیایی در بنیاد سعدی به بحث و تبادل نظر پرداختند. لازم به ذکر است که “بنیاد سعدی” در سال 2012 و با هدف آموزش زبان و ادبیات فارسی به غير فارسي زباناني که علاقه مند به یادگیری زبان فارسی ميباشند، تأسیس شد.

اخبار مرتبط