به اشتراک بگذارید اشتراک گذاری در facebook اشتراک گذاری در whatsapp اشتراک گذاری در linkedin اشتراک گذاری در email آقایان محمد جعفری ملک، محسن شجاع خانی و احمد عبداله پور…

به اشتراک بگذارید اشتراک گذاری در facebook اشتراک گذاری در whatsapp اشتراک گذاری در linkedin اشتراک گذاری در email در اين ديدار كه با هدف بررسی زمینه های همکاری مشترک…

به اشتراک بگذارید اشتراک گذاری در facebook اشتراک گذاری در whatsapp اشتراک گذاری در linkedin اشتراک گذاری در email  در دیدار رئیس مرکز هماهنگی‌های فرهنگی مجمع همکاری‌های آسیایی با مجید…

به اشتراک بگذارید اشتراک گذاری در facebook اشتراک گذاری در whatsapp اشتراک گذاری در linkedin اشتراک گذاری در email در ديدار محمد جعفری‌ملک رئیس مرکز هماهنگی‌های فرهنگی ACD با آقاي…

به اشتراک بگذارید اشتراک گذاری در facebook اشتراک گذاری در whatsapp اشتراک گذاری در linkedin اشتراک گذاری در email  در ديدار دكتر جعفري ملك، رئیس مرکز هماهنگی‌های فرهنگی آسیا، با…

به اشتراک بگذارید اشتراک گذاری در facebook اشتراک گذاری در whatsapp اشتراک گذاری در linkedin اشتراک گذاری در email آقایان دکتر محسن شجاع خانی و احمد عبداله پور معاونین مرکز…

Share اشتراک گذاری در facebook اشتراک گذاری در whatsapp اشتراک گذاری در linkedin اشتراک گذاری در email در پی انتصاب دکتر قهرمان سلیمانی، رئیس سابق CCCACD، به سمت رییس مرکز…

به اشتراک بگذارید اشتراک گذاری در facebook اشتراک گذاری در whatsapp اشتراک گذاری در linkedin اشتراک گذاری در email در پی احیای مرکز هماهنگی فرهنگی ACD ، پس از تعيين…

Share اشتراک گذاری در facebook اشتراک گذاری در whatsapp اشتراک گذاری در linkedin اشتراک گذاری در email محمدجواد ظریف ، وزیر امور خارجه ایران در چهاردهمین نشست وزیران ACD در…

به اشتراک بگذارید اشتراک گذاری در facebook اشتراک گذاری در whatsapp اشتراک گذاری در linkedin اشتراک گذاری در email به منظور آشنایی با فعالیت ها، و برنامه های مرکز هماهنگی…