به اشتراک بگذارید اشتراک گذاری در facebook اشتراک گذاری در whatsapp اشتراک گذاری در linkedin اشتراک گذاری در email  Iranian Minister of Culture, Ali Jannati received the visiting GS of…

به اشتراک بگذارید اشتراک گذاری در facebook اشتراک گذاری در whatsapp اشتراک گذاری در linkedin اشتراک گذاری در email  روز چهارشنبه مورخ 01/06/1402آقایان محمد جعفری‌ملک و احمد عبداله‌پور رئیس و…

به اشتراک بگذارید اشتراک گذاری در facebook اشتراک گذاری در whatsapp اشتراک گذاری در linkedin اشتراک گذاری در email  آقایان محمد جعفری ملک، محسن شجاع خانی و احمد عبداله پور…

به اشتراک بگذارید اشتراک گذاری در facebook اشتراک گذاری در whatsapp اشتراک گذاری در linkedin اشتراک گذاری در email آقایان محمد جعفری ملک، محسن شجاع خانی و احمد عبداله پور…

به اشتراک بگذارید اشتراک گذاری در facebook اشتراک گذاری در whatsapp اشتراک گذاری در linkedin اشتراک گذاری در email در اين ديدار كه با هدف بررسی زمینه های همکاری مشترک…

به اشتراک بگذارید اشتراک گذاری در facebook اشتراک گذاری در whatsapp اشتراک گذاری در linkedin اشتراک گذاری در email  در دیدار رئیس مرکز هماهنگی‌های فرهنگی مجمع همکاری‌های آسیایی با مجید…

به اشتراک بگذارید اشتراک گذاری در facebook اشتراک گذاری در whatsapp اشتراک گذاری در linkedin اشتراک گذاری در email در ديدار محمد جعفری‌ملک رئیس مرکز هماهنگی‌های فرهنگی ACD با آقاي…

به اشتراک بگذارید اشتراک گذاری در facebook اشتراک گذاری در whatsapp اشتراک گذاری در linkedin اشتراک گذاری در email  در ديدار دكتر جعفري ملك، رئیس مرکز هماهنگی‌های فرهنگی آسیا، با…

به اشتراک بگذارید اشتراک گذاری در facebook اشتراک گذاری در whatsapp اشتراک گذاری در linkedin اشتراک گذاری در email آقایان دکتر محسن شجاع خانی و احمد عبداله پور معاونین مرکز…

Share اشتراک گذاری در facebook اشتراک گذاری در whatsapp اشتراک گذاری در linkedin اشتراک گذاری در email در پی انتصاب دکتر قهرمان سلیمانی، رئیس سابق CCCACD، به سمت رییس مرکز…