به اشتراک بگذارید آقای محمد جعفری‌ملک رئیس مرکز هماهنگی‌های فرهنگی گفتگوی همکاری آسیا (CCCACD) در ملاقات با آقای سیدمجتبی علوی دبیر جشنواره بین‌المللی فیلم و عکس‌های ورزشی ایران و نماینده…

به اشتراک بگذارید  با همکاری مرکز هماهنگی‌های فرهنگی مجمع گفتگوی همکاری آسیا و نماینده منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه سازمان جهانی یونسکو در پروژه «سواد رسانه‌ای و نشاط جهانی» و رئیس…

به اشتراک بگذارید آقای محمد جعفری‌ملک رئیس مرکز هماهنگی‌های فرهنگی گفتگوی همکاری آسیا (CCCACD) در ملاقات با خانم مریم جلالی معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی…

فجر با مشارکت مرکز هماهنگی‌های فرهنگی ACD به اشتراک بگذارید دومین نشست مرکز مرکز هماهنگی‌های فرهنگی گفتگوی همکاری آسیا (CCCACD) و معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع…

به اشتراک بگذارید با همکاری مرکز هماهنگی‌های فرهنگی مجمع گفتگوی همکاری آسیا و دبیرخانه جشنواره تلویزیون و سینمای ورزشی FICTS، مستند «گوهرهای شرقی» و راه اندازی« تلویزیون بین المللی (ACD…

به اشتراک بگذارید روز دوشنبه مورخ 02/04/1402آقایان محمد جعفری‌ملک، محسن شجاع خانی و احمد عبداله‌پور رئیس و معاونین مرکز هماهنگی‌های فرهنگی ACD با حضور در سازمان سینمایی ج.ا.ایران با آقای…

به اشتراک بگذارید اشتراک گذاری در facebook اشتراک گذاری در whatsapp اشتراک گذاری در linkedin اشتراک گذاری در email وزیر امور خارجه در هجدهمین نشست وزرای امور خارجه مجمع گفتگوی…

به اشتراک بگذارید اشتراک گذاری در facebook اشتراک گذاری در whatsapp اشتراک گذاری در linkedin اشتراک گذاری در email  Iranian Minister of Culture, Ali Jannati received the visiting GS of…

به اشتراک بگذارید اشتراک گذاری در facebook اشتراک گذاری در whatsapp اشتراک گذاری در linkedin اشتراک گذاری در email  روز چهارشنبه مورخ 01/06/1402آقایان محمد جعفری‌ملک و احمد عبداله‌پور رئیس و…

به اشتراک بگذارید اشتراک گذاری در facebook اشتراک گذاری در whatsapp اشتراک گذاری در linkedin اشتراک گذاری در email  آقایان محمد جعفری ملک، محسن شجاع خانی و احمد عبداله پور…