Share اشتراک گذاری در facebook اشتراک گذاری در whatsapp اشتراک گذاری در linkedin اشتراک گذاری در email در پی انتصاب دکتر قهرمان سلیمانی، رئیس سابق CCCACD، به سمت رییس مرکز…

به اشتراک بگذارید اشتراک گذاری در facebook اشتراک گذاری در whatsapp اشتراک گذاری در linkedin اشتراک گذاری در email در پی احیای مرکز هماهنگی فرهنگی ACD ، پس از تعيين…

Share اشتراک گذاری در facebook اشتراک گذاری در whatsapp اشتراک گذاری در linkedin اشتراک گذاری در email محمدجواد ظریف ، وزیر امور خارجه ایران در چهاردهمین نشست وزیران ACD در…

به اشتراک بگذارید اشتراک گذاری در facebook اشتراک گذاری در whatsapp اشتراک گذاری در linkedin اشتراک گذاری در email به منظور آشنایی با فعالیت ها، و برنامه های مرکز هماهنگی…

Share اشتراک گذاری در facebook اشتراک گذاری در whatsapp اشتراک گذاری در linkedin اشتراک گذاری در email در دیدار خود با دبیر کل ACD ، آقای بوندیت لیمشون ، در…