اخبار

آخرین نشست ها

سومین جلسه اتاق فكر ” مركز هماهنگيهاي فرهنگي” ACD
دومين نشست اتاق فكر مركز هماهنگيهاي فرهنگي ACD
ديدار دكتر شجاع‌خاني با سرپرست بخش فرهنگي سفارت هندوستان
نشست مقدماتي اتاق فكر “مركز هماهنگيهاي فرهنگي” ACD

مقالات منتخب

رویداد ها

به زودی

مرداد 1400

ملاقات با نمايندگان فرهنگي كشورهاي عضو ACD

تهران، ایران

اواسط مرداد 1400

دومين نشست اتاق فكر "مركز هماهنگيهاي فرهنگي" ACD

تهران، ایران

Dr_Zeinali

به یاد دکتر محمدرضا زینلی

سرپرست سابق مرکز هماهنگی فرهنگي ACD